Реалізація права на шлюб

21.12.17

Особливим міжнародним договором, що встановлює унікальний механізм захисту прав людини на європейському континенті є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Конвенція ратифікована Україною 17 липня 1997 року, а набрала чинності для нашої держави – 11 вересня 1997 року. Україна зробила положення Конвенції частиною національного законодавства і взяла на себе зобов’язання гарантувати та захищати передбачені Конвенцією права і свободи. Внаслідок цього кожна фізична особа, неурядова організація або група осіб, що знаходяться під юрисдикцією України, отримали право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися зі скаргою про порушення Україною прав і свобод, гарантованих Конвенцією, до Європейського суду з прав людини.

Статтею 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на
шлюб і створення сім’ї згідно з національними  законами, які регулюють здійснення цього права.

Такими законами у нашій державі є Конституція України та Сімейний кодекс України. Згідно із статтею 51 Конституції: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки. Кожен із подружжя  має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї». Розвиває положення Конституції України Сімейний кодекс, в якому закріплено принципи побудови сімейних та шлюбних відносин.

Стаття 21 Сімейного кодексу України (далі – СКУ) встановлює, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно зі ч. 1 ст. 23 СКУ, право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Відповідно до ст. 22 СКУ шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Сімейний кодекс України передбачає можливість надання права на шлюб особі, яка ще не досягла шлюбного віку. Так, у відповідності із ч. 2 ст. 23 СКУ, за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Згідно з нормами ст. 24 СКУ шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, має наслідки, встановлені статтями 38-40 цього Кодексу, зокрема недійсність шлюбу.

Відповідно до положень ст. 25 СКУ жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі, а право на повторний шлюб виникає в кожного з них лише після припинення попереднього шлюбу.

Відповідно до ст. 26 СКУ у шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина. Такий шлюб може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

Право на шлюб, гарантоване ст. 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосується традиційного шлюбу між особами протилежної біологічної статі. Однак соціальні зміни у Західній Європі  ускладнили тлумачення цієї статті. За останні роки соціальні і моральні  норми зазнали значної трансформації. Європейська комісія і Суд розглянули кілька справ транссексуалів, які скаржилися на порушення права вступу до шлюбу відповідно до статті 12. У справі "Ван Оостервійк проти Бельгії" від 6 листопада 1980 р. заявник, який змінив свою стать на чоловічу, стверджував, що відмова бельгійського уряду внести зміну до книги  реєстрації народжень позбавляє його можливості здійснити право одруження. Більшість членів Комісії констатували порушення статті 12,  відзначивши, що хоча в Конвенції та внутрішніх правових системах поняття шлюбу та сім'ї фактично тотожні, ніщо не свідчить на користь такого висновку та що здатність до відтворення є основною умовою шлюбу або що саме відтворення є головною метою шлюбу. Крім того сім’я завжди може бути заснована шляхом усиновлення дітей.

Фактично сімейне законодавство України не забороняє шлюби з особами, які змінили стать. При зміні статі особа отримує медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності, видане лікувально-консультативною комісією Центру первинної медико-санітарної допомоги, на підставі якого відділом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою такої особи вносяться зміни до актового запису про народження та при необхідності змінюється її прізвище, ім’я та по батькові. (абз. 7 пункту 2.1 та пункт 2.15.5 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 р. №96/5). Зміна прізвища, імені або по батькові особи є підставою для обміну паспорта, а тому особа, змінивши стать, отримує паспорт громадянина України й може укладати шлюб.

Цінність рішень Європейського суду з прав людини як особливого типу вердикту, полягає в тому, що такі рішення мають значення не лише для країни, відносно якої констатовано наявність порушень прав та свобод людини, але й для інших країн-учасниць, які на підставі позитивного досвіду висновків Європейського суду з прав людини та прикладів виконання таких рішень можуть заздалегідь передбачити можливі проблеми, пов’язані з забезпеченням прав та свобод на національному рівні. Збільшення ролі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини є безумовно необхідним та допоможе не лише покращити рівень захисту прав людини, а й наблизити Україну до цінностей спільного європейського конституційного простору.

Тетяна Купріна-начальник Драбівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Черкаській області 

Повернутись

Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація